Tìm thấy 55 tin đăng phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của bạn. Bạn đang xem trang 1/2.
100 m2
2 tỷ
TP. Vị Thanh
2 tuần trước 54
100 m2
10 triệu/m2
TP. Vị Thanh
2 tuần trước 57
260 m2
10 triệu
Cái Răng
3 tuần trước 549
80 m2
7 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 318
300 m2
14 triệu
Cái Răng
1 tháng trước 108
120 m2
10 triệu
Cái Răng
1 tháng trước 99
80 m2
6 triệu
Cái Răng
1 tháng trước 123
780 m2
1.23 tỷ
Bình Thủy
1 tháng trước 117
84 m2
1.6 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 144
100 m2
6 triệu
Bình Thủy
1 tháng trước 141
64 m2
7 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 123
206 m2
10 triệu
Cái Răng
1 tháng trước 114
260 m2
200.000
Ninh Kiều
1 tháng trước 126
56 m2
5.5 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 162
250 m2
20 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 174
200 m2
8 triệu
Ninh Kiều
1 tháng trước 159
100 m2
11 triệu
Ninh Kiều
2 tháng trước 213
160 m2
8 triệu
Cái Răng
2 tháng trước 276
80 m2
9 triệu
Ninh Kiều
2 tháng trước 267
1 m2
100.000
Ninh Kiều
4 tháng trước 387
1 m2
100.000
Ninh Kiều
4 tháng trước 384
80 m2
5 triệu
Ninh Kiều
4 tháng trước 1089
30 m2
2.6 triệu
Ninh Kiều
4 tháng trước 1209
1 m2
280.000
Ninh Kiều
4 tháng trước 468
37 m2
100.000
Ninh Kiều
5 tháng trước 501
50 m2
4.6 triệu
Ninh Kiều
5 tháng trước 435
130 m2
8 triệu
Ninh Kiều
5 tháng trước 429
85 m2
25 triệu
Ninh Kiều
6 tháng trước 456
1000 m2
80 triệu
Bình Thủy
6 tháng trước 450
120 m2
7 triệu
Ninh Kiều
7 tháng trước 567
415 m2
50 triệu
Ninh Kiều
8 tháng trước 666
415 m2
50 triệu
Ninh Kiều
8 tháng trước 636
125 m2
4 tỷ
Ninh Kiều
10 tháng trước 804
80 m2
1.6 triệu
Châu Thành
10 tháng trước 1590
30 m2
1.6 triệu
Châu Thành A
10 tháng trước 687
30 m2
2.9 triệu
Ninh Kiều
10 tháng trước 1611
60 m2
3.9 triệu
Ninh Kiều
10 tháng trước 1122
Tin mới
Free Đăng tin
Live chat
Tài khoản
Xem thêm
đang cập nhật