05 trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở năm 2023? Ai là người có trách nhiệm phá dỡ nhà ở?

Cho hỏi các trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở? Ai là người có trách nhiệm phá dỡ nhà ở? Câu hỏi của chị Trinh đến từ Lâm Đồng. Hôm nay hãy cùng nhà đất tại Cần Thơ tìm hiểu sâu về chủ đề "05 trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở năm 2023? Ai là người có trách nhiệm phá dỡ nhà ở?" này nha.

05 trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở năm 2023?

05 trường hợp bắt buộc phải phá dỡ nhà ở năm 2023?

Căn cứ theo quy định tại Điều 92 Luật Nhà ở 2014, các trường hợp nhà ở phải phá dỡ nhà gồm:

(1) Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

(2) Nhà ở thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 110 của Luật này.

(3) Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(4) Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(5) Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 118 Luật Xây dựng năm 2014 (Điều này được sửa đổi bởi khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), có quy đinh như sau:

Phá dỡ nhà, công trình xây dựng

1. Việc phá dỡ nhà, công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm;

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Luật này;

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng;

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng;

e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới.

Như vậy, trường hợp nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới thuộc trường hợp phải phá vỡ công trình xây dựng.


Ai là người có trách nhiệm phá dỡ nhà ở?

Ai là người có trách nhiệm phá dỡ nhà ở?

Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật Nhà ở 2014, trách nhiệm phá dỡ nhà ở quy định như sau:

Trách nhiệm phá dỡ nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII của Luật này.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn.

Như vậy, chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

- Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ.

- Ủy ban nhân dân cấp xã (xã, phường, thị trấn) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn.

Thời gian nào trong ngày thì được tiến hành phá dỡ nhà ở?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 94 Luật Nhà ở 2014 thì không được thực hiện việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 05 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Như vậy ngoài khung thời gian nêu trên thì việc tiến hành phá dỡ nhà ở có thể được thực hiện.

Nguồn bài viết: Sưu tầm