Cách Tính Giá Đền Bù Đất Làm Đường Mới Nhất 2023

Giá đền bù đất làm đường mới nhất năm 2023 thế nào? Người dân Việt Nam có được thỏa thuận về giá đền bù đất làm đường hay không? Bài viết này nhà đất tại Cần Thơ sẽ giúp bạn đọc cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến giá đền bù đất làm đường.

Căn Cứ Xác Định Giá Đền Bù Đất Làm Đường Năm 2023

Giá đền bù đất làm đường trên thực tế không có định mức cố định cho từng năm hay từng giai đoạn. Theo Khoản 2, Điều 74 và Khoản 3, Điều 114 Luật Đất đai 2013, định mức đền bù cụ thể cho các trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi để làm đường sẽ được UBND cấp Tỉnh hoặc tương đương quyết định tại thời điểm ra quyết định thu hồi đất.

Căn Cứ Xác Định Giá Đền Bù Đất Làm Đường Năm 2023

Các tỉnh thành sẽ lập Hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện các bước thu thập thông tin về giá đất, tỷ giá thị trường, rà soát cơ sở dữ liệu đất đai, lựa chọn phương án định giá đất phù hợp. Hội đồng thẩm định giá đất thường gồm:

  • Chủ tịch UBND cấp Tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng.
  • Đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
  • Bên thứ ba có chức năng tư vấn, xác định giá đất (nếu có).

Lưu ý: theo Điểm đ, Khoản 4, Điều 144 Luật Đất đai 2013, chủ đất không được phép thỏa thuận giá đền bù đất làm đường vì định mức bồi thường đã đảm bảo được các quyền lợi cơ bản cho người dân.

Cách Tính Giá Đền Bù Đất Làm Đường Đơn Giản Nhất

Theo quy định của Nhà nước, mỗi loại đất sẽ áp dụng bảng giá đền bù đất làm đường khác nhau tương ứng với mục đích sử dụng. Chẳng hạn, giá đền bù đất nông nghiệp sẽ khác với giá đền bù đất làm đường. Tuy nhiên để độc giả dễ hình dung thì có công thức chung để tính giá đền bù đất làm đường như sau:

Tổng mức đền bù đất làm đường = Tổng diện tích đất bị thu hồi (m2) x Giá đền bù (VNĐ/m2).

Trong đó: Giá đền bù = Giá đất do địa phương quyết định x Hệ số điều chỉnh.

Thông thường, UBND cấp Tỉnh hoặc tương đương sẽ đưa ra một bảng giá đền bù đối với từng loại đất khác nhau dựa trên tỷ giá thị trường, giá đất tại cơ sở dữ liệu đất đai. Chủ đất có thể tham khảo bảng giá này tại cơ quan địa chính địa phương và tự tính toán được mức tiền đền bù bản thân sẽ nhận được.

Tuy nhiên, Nhà nước chỉ tiến hành đền bù cho diện tích đất nằm trong hạn mức cấp đất mà địa phương đã thông qua. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ không nhận được tiền đền bù đối với phần diện tích vượt hạn mức. Bù lại, các địa phương sẽ đền bù chi phí đầu tư của người dân trên phần diện tích đất không được đền bù.

Giá Đền Bù Đất Làm Đường Cao Tốc

Các dự án làm đường vành đai tại các thành phố lớn hoặc các tuyến đường cao tốc liên tỉnh, cấp quốc gia luôn được Nhà nước quan tâm, phê duyệt khác nhiều trong vài năm gần đây. Vậy việc đền bù đối với các chủ đất bị thu hồi để làm đường cao tốc sẽ được thực hiện như thế nào? Liệu giá đền bù đất làm cao tốc có cao hơn đất làm đường bình thường hay không?

Giá Đền Bù Đất Làm Đường Cao Tốc

Có 2 định mức đền bù đối với đất thu hồi để làm đường cao tốc, cụ thể như sau:

Theo Điều 79 Luật Đất đai 2013, nếu người dân bị thu hồi đất để làm đường cao tốc và mảnh đất đó đáp ứng đủ các điều kiện để nhận đền bù thì giá đền bù áp dụng theo đơn giá bồi thường của UBND cấp Tỉnh hoặc tương đương.

Theo Điều 77 Luật Đất đai 2013, nếu người dân bị thu hồi đất làm đường cao tốc nhưng mảnh đất đó chưa đủ điều kiện để nhận được bồi thường thì Nhà nước chỉ chi trả đền bù theo giá đất nông nghiệp.

Trong trường hợp người dân bị thu hồi đất làm đường cao tốc và trên diện tích đất đó có nhà ở hoặc tài sản gắn liền với đất thì cũng được bồi thường theo đúng quy định.

Nguồn bài viết: Sưu tầm