6/bt bình phó a, Long Tuyền, Bình Thủy, Cần Thơ
 900 triệu
 65 m2