Thạnh Huề, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ, Thường Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ
 1.4 tỷ
 40 m2