12 Nguyễn Khuyến, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ
 16 tỷ
 73 m2