Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 Tính Như Thế Nào?

Thuế xây dựng nhà ở là một loại thuế bắt buộc mà mỗi người dân Việt Nam nói chung sẽ phải đóng khi xây nhà. Nắm rõ về thuế xây dựng nhà ở và những khoản lệ phí có liên quan sẽ giúp bạn biết được nghĩa vụ của mình. Vậy các loại thuế trong xây dựng là gì? Thuế xây dựng bao nhiêu 1m2? Hãy cùng  nhà đất ở Cần Thơ theo dõi bài viết với tin tức về Quy hoạch - Pháp lý với chù đề "Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 Tính Như Thế Nào?" này nha.

Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 Là Gì?

Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 Là Gì?

Thuế xây dựng nhà ở được hiểu là khoản phí mà cơ quan thuế sẽ thu đối với công trình xây dựng nhà ở. Việc đóng thuế là nghĩa vụ của chủ đầu tư hoặc nhà thầu khi muốn xây dựng công trình nhà ở. Chính vì thế, khi chính bạn là nhà thầu xây dựng thì phải đóng thuế xây dựng nhà ở hoặc nếu bạn là chủ đầu tư, tự mua vật liệu về xây dựng thì bạn cũng sẽ phải tự đóng thuế. Công trình nhà ở bị coi là không hợp pháp nếu bạn không đóng thuế.

Các Loại Thuế Trong Xây Dựng 

Khi xây dựng nhà cửa, mỗi công trình không những chỉ nộp một loại thuế cố định, tùy thuộc vào tính chất công trình đó cùng nhiều yếu tố khác để xác định về mức thuế xây dựng bao nhiêu 1m2.

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) – Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) là một loại thuế được tính vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ trong đơn hàng và người dùng thanh toán và chi trả khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ đó. Bạn xây công trình nhà ở cần nộp thuế VAT cho những loại hàng hóa và tài sản phục vụ cho quá trình xây dựng.

Thuế Giá Trị Gia Tăng (GTGT) – Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN)

Thuế thu nhập cá nhân là khoản phí mà mỗi cá nhân phải nộp cho cơ quan Nhà nước. Người nào có thu nhập càng cao thì số tiền phải nộp thuế TNCN sẽ lại càng cao hơn.

  • Phương pháp tính thuế

Theo điểm c, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 92/2015/TT-BTC, cách tính thuế được quy định như sau:

Thuế giá trị gia tăng:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế) X Tỷ lệ tính thuế GTGT

Thuế thu nhập cá nhân:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN X Tỷ lệ thuế TNCN

  • Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN khi xây dựng nhà ở là doanh thu thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền hoa hồng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ trong kỳ tính thuế từ hoạt động xây dựng đó.

  • Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC, tỷ lệ thuế tính thuế trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN được quy định như sau:

+ Hợp đồng xây dựng không bao thầu vật liệu xây dựng: tỷ lệ thuế GTGT là 5%; tỷ lệ thuế TNCN là 2%.

+ Xây dựng có bao thầu vật liệu: tỷ lệ thuế GTGT là 3%; tỷ lệ thuế TNCN là 1,5%.

Thuế Môn Bài

Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 Thuế môn bài là thuế dành cho cá nhân, tổ chức phải đóng hàng năm khi kinh doanh, để cơ quan quản lý thuế dựa vào điều kiện vốn đã được ghi trên giấy phép kinh doanh hoặc có thể dựa trên mức doanh thu.

Bên nhận thầu xây dựng sẽ thực hiện khai thuế và phải nộp thuế môn bài theo quy định và hướng dẫn tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.

Cách tính thuế môn bài

  • Thu nhập dưới 100 triệu đồng/ năm: miễn thuế môn bài.

  • Thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng/ năm: thuế môn bài là 300 nghìn đồng/ năm.

  • Thu nhập từ 300 – 500 triệu đồng/ năm: thuế môn bài là 500 nghìn đồng/ năm.

  • Thu nhập trên 500 triệu đồng/ năm: thuế môn bài là 1 triệu đồng/ năm.

Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 - Lệ Phí Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Lệ phí cấp phép xây dựng chỉ áp dụng trong trường hợp khi bạn xây dựng nhà riêng lẻ

Thuế Xây Dựng Nhà Ở 2023 - Lệ Phí Cấp Giấy Phép Xây Dựng

Căn cứ Khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định về lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, lệ phí cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 50 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/lần cấp

Lệ Phí Trước Bạ

Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định người nộp lệ phí trước bạ:

“Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.”.

Như vậy, chủ sở hữu nhà ở chính là người phải nộp lệ phí trước bạ khi tiến hành đăng ký quyền sở hữu.

Điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 301/2016/TT-BTC quy định về cách tính lệ phí trước bạ như sau:

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó:

  • Diện tích nhà chịu lệ phí là toàn bộ diện tích sàn nhà thuộc quyền sở hữu của tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình.
  • Giá 1m2 nhà là giá thực tế xây dựng “mới” 1m2 sàn nhà của từng cấp nhà, hạng nhà do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.
  • Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) đối với nhà, và 5% đối với đất.

Thuế Xây Dựng Nhà Ở Nông Thôn

Xây nhà ở nông thôn có phải đóng thuế không? Xây nhà ở nông thôn đóng những thuế nào? Nộp thuế xây nhà ở nông thôn ở đâu? Khi cá nhân hoặc hộ gia đình tự xây nhà ở nông thôn thì có phải đóng thuế GTGT không?

Xây Nhà Ở Nông Thôn Có Phải Đóng Thuế Không?

Thuế xây dựng nhà ở là khoản phí bắt buộc mà các công trình xây dựng nhà ở phải nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dù công trình nhà ở nông thôn, đô thị, thành phố thì đều phải nộp thuế xây dựng nhà ở. Nếu không thực hiện nộp thuế sẽ bị cho là trốn thuế và công trình xây dựng đó không hợp pháp.

Cách Tính Thuế Xây Dựng Nhà Cấp 4 Nông Thôn

Nhà cấp 4 ở nông thông có cách tính thuế xây dựng 1m2 khác với nhà tại thành phố. Sau đây là cách tính một số loại thuế thông dụng phải nộp khi xây nhà ở nông thôn.

Hiện mức thuế xây dựng nhà cấp 4 ở nông thôn là từ 70- 80 nghìn đồng/m2. Mức giá này cũng tùy vào giá thuê nhân công xây nhà tính theo đơn vị m2. Thuế xây dựng nhà ở cao hay thấp tùy vào giá tiền thuê nhân công đắt hay rẻ.

Hy vọng với những thông tin vừa được cập nhật trên đây, bài viết này đã giúp các bạn nắm rõ chi tiết về các khoản thuế xây dựng nhà ở để hoàn thành nghĩa vụ tài chính một cách đầy đủ.

Nguồn bài viết: Sưu tầm